28
мар
2015

Азербайджанско-англо-русский фразеологический словарь (2006)

Формат: DjVu, OCR без ошибок
Автор: Nigar Vəliyeva / Нигяр Велиева
Год выпуска: 2006
Жанр: Изучение иностранных языков
Издательство: Nurlan
Язык: Азербайджанский
Количество страниц: 864
Описание: Lüğətə təxminən 60 000 – dən artıq söz və ifadə daxil edilmişdir. Ümumi 7.000 söz və 53.000 ifadə vardır. Azərbaycan dilində: 15450 ifadə. İngilis dilində: 26000 ifadə. Rus dilində: 19000 ifadə. Cəmi 406.583 söz, söz birləşməsi və cümlə şəklində frazeoloji vahidlər daxil edilmişdir. Lüğət ali məktəb tələbələri, müəllimlər, aspirantlar, tərcüməçilər, jurnalistlər, diplomatlar, informasiya işçiləri və digər iş adamları, ümumiyyətlə, ingilis dilini mükəmməl öyrənmək istəyən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Словарь содержит более 60 тысяч слов и выражений. Предназначен для широкого круга читателей: школьников, учителей, аспирантов, переводчиков, журналистов, дипломатов, работников средств массовой информации и других деловых людей, желающих научится свободно говорить по-английски.
Книги / Книги / Изучение ин. языков
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО  [7.9 MB]