29
мар
2015

Великий польсько-український, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу (2010)

ISBN: 978-966-10-1168-
Формат: PDF, OCR без ошибок
Автор: Станіслав Домагальскі
Год выпуска: 2010
Жанр: Изучение иностранных языков
Издательство: Тернопіль: Богдан
Язык: Украинский, польский
Количество страниц: 1802
Описание: Польсько-український, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу розрахований на широке коло читачів, насамперед, польських і українських бізнесменів, торгових представників та менеджерів, зацікавлених у налагодженні ділових контактів та зміцненні зв’язків із закордонними партнерами.
Словник представляє економічну і ділову лексику, якою послуговуються у повсякденній комунікації професіонали-практики, включаючи нові слова і терміни, що ввійшли до активного словника останніми роками.
Загалом словник містить близько 200 000 виразів, у тому числі 80 000 українських та польських термінів, розташованих за принципом гніздової системи у словникових статтях.

Słownik Terminologii Współczesnego Biznesu polsko-ukraiński ukraińsko-polski przeznaczony jest dla szerokiego kręgu czytelników, a w szczególności dla polskich i ukraińskich biznesmenów, handlowców oraz menedżerów, zainteresowanych w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów gospodarczo-handlowych z partnerami zagranicznymi.
Słownik prezentuje leksykę ekonomiki i biznesu, stosowaną w codziennej praktyce zawodowej, z uwzględnieniem nowych słów i terminów związanych z realiami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
Słownik zawiera około 200 000 wyrażeń, w tym 80 000 polskich i ukraińskich terminów zgrupowanych w artykułach słownikowych, według zasady systemu gniazdowego.

Польско-украинский, украинско-польский словарь терминологии современного бизнеса рассчитан на широкий круг читателей, в первую очередь, польских и украинских бизнесменов, торговых представителей и менеджеров, заинтересованных в налаживании деловых контактов и укреплении связей с зарубежными партнерами.
Словарь представляет экономическую и деловую лексику, которой пользуются в повседневной коммуникации профессионалы-практики, включая новые слова и термины, которые вошли в активный словарь в последние годы, в том числе связанных с реалиями и функционирования Европейского Союза.
В целом словарь содержит около 200 000 выражений, в том числе 80 000 украинских и польских терминов, расположенных гнездовым методом в словарных статьях.
Книги / Книги / Изучение ин. языков
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО  [39.3 MB]